Ποιοι είμαστε

Η ιστορία μας

Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των τεχνολογιών αιχμής και της πληροφορικής από το 2010 με την ίδρυση της εταιρείας Smart Support. Από την αρχή στόχο μας αποτελούσε η αξιοποίηση της πολυετούς εμπειρίας μας στο χώρο αυτό για τη μέγιστη ωφέλεια των πελατών μας. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια και την ανάληψη πολλών και διαφορετικών projects και πελατών γνωρίζουμε πλέον επακριβώς τι να προσφέρουμε σε κάθε επιχείρηση, ώστε να απολαμβάνει μια αποδοτική και λειτουργική καθημερινότητα που θα τη βοηθάει στην ανάπτυξη και την ευδοκίμηση των στόχων της.

icon

Όραμά μας

Όραμα μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων υψηλού επιπέδου που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

icon

Περισσότερες υπηρεσίες

Ακολουθώντας πιστά τις εξελίξεις της τεχνολογίας, και αναγνωρίζοντας τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων για επικοινωνία αλλά και χαμηλό διαχειριστικό κόστος, διευρύναμε τις υπηρεσίες μας και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, δημιουργώντας την υπηρεσία Smart-Voip.

Με τη Smart-Voip

Με τη Smart-Voip, παρέχουμε υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VoIP), απευθυνόμενοι κυρίως σε επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Αξιοποιώντας τις εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία αυτή, αναλαμβάνουμε, τη μελέτη και τον προσδιορισμό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της επιχείρησης σας παρέχοντάς σας ολοκληρωμένες λύσεις τηλεφωνίας. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν τόσο την εγκατάσταση δικτυακών και διαδικτυακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (VoIP), όσο και την υποστήριξη και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Επιπλέον, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις της Cloud τεχνολογίας και τις μελλοντικές τάσεις, παρέχουμε εικονικά τηλεφωνικά κέντρα (Cloud-Pbx), απαλλάσσοντας σας από τις δυσκολίες της συμβατής τηλεφωνίας και εξασφαλίζοντας σας γρήγορη και αξιόπιστη επικοινωνία με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Η εξασφάλιση της επιτυχίας των πελατών μας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης που μας χαροποιούν ιδιαίτερα. Γνωρίστε κι εσείς την Smart-Voip, ενημερωθείτε για τα πλεονεκτήματα της Voip τηλεφωνίας και εδραιώστε την ευημερία της επιχείρησης σας μειώνοντας τα λειτουργικά σας κόστη.